LNKT

Šiandien, Makedonijoje, prasideda 27-asis Europos Kendo Čempionatas. Šiais metais iš VU kendo klubo į Makedoniją išvyko: V.Plaksijenko(2Dan), R.Girdzijauskaitė(1Kyu),M.Maciulevičius(4Dan), M.Sakalauskas(4Dan), E.Karlo(2Dan), K.Belazaras(4Dan), M.Tomaševičius(2Dan).Sveikiname sportininkus. Linkime ir toliau garsinti Vilniaus Universitetą įvairaus rango varžybose. Dėkojame Lietuvos kendo bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie šių sportininkų pasiruošimo Europos Kendo Čempionatui.

Today, in Macedonia, starts 27th European Kendo Championships. This year, from VU kendo club to Macedonia went: V.Plaksijenko (2Dan) R.Girdzijauskaitė (1Kyu) M.Maciulevičius (4Dan) M.Sakalauskas (4Dan) E.Karlo (2Dan) K.Belazaras (4Dan ) M.Tomaševičius (2Dan) .Congratulations athletes. We wish to continue to proclaim the Vilnius University in competitions of various ranks. Thank Lithuania kendo community members who contributed to prepare these athletes for the European Kendo Championships.