Wiesbaden’e Sekminės sutinkamos kendo šarvuose.

I kasmetinį seminarą „Wiesbaden Gasshuku“, vykstantį sekminių savaitgalį, susirenka per 100 kendokų iš Vokietijos bei aplinkinių šalių. Renginys įprastai tęsiasi 3 dienas. Seminarą kelis metus iš eilės veda daugeliui klubo narių jau pažystami mokytojai iš Japonijos. Šiais metais: Mori-sensei 8dan, Yonekura-sensei 8dan, Maeno-sensei 7dan, Haga-sensei 7dan, Kikuchihara-sensei 7dan, bei keletas mokytojų iš Vokietijos.

Seminaro metu dalyviai suskirstomi pagal įdirbio lygį į 5-6 grupes. Ši praktika leidžia treniruotis su panašaus lygio kendokomis ir visiems sudaro salygas dirbti ties savo galimybių riba. Grupėmis buvo dirbama visas 3 dienas ir seminaro dienotvarkė liko ta pati: apšilimas, kojų darbas, Kihon-keiko, Jigeiko/Mawari geiko, pietūs, Kata, Jigeiko/Mawari-geiko. Palaikomas geras ritmas nenuvargino bet ir neleido nuobodžiauti, o nuodugnus japonų mokytojų instruktažas leido ir daug ko išmokti. Ypatingai esu dėkingas Haga-sensei ir Mori-sensei, kurių išskirtinis dėmesys leido pataisyti ne vieną „žalingą kendo įprotį“.

Taip pat manau reiktų paminėti ir skaniais valgiais nudengtą švedišką pietų stalą :), kuris jau antrus metus iš eilės nei trupučio nenuvylė.

Wiesbaden Gasshuku tikrai verta įtraukti į metinį lankytinų renginių sąrašą.